LLC «Lomovatka-Les»

Address: 162365, Russia, Vologda Region, Velikoustyugsky District, Lomovatka settlement, Zheleznodorozhnaya Street, 33.

Date of establishment of the company: 01.10.2002

Number of employees 134 people.

LLC «Lomovatka-Les»
Managing Director of Lomovatka-Les LLC
Manager Sobolev Roman Vladimirovich Managing Director of Lomovatka-Les LLC
307thousand m3 The volume of the estimated logging area
170thousand m3 Timber harvesting
176thousand m3 Sales volume

Contact info

Back